Archiwum wydarzeń

Zanim otworzyłam własną fundację, byłam autorką i wykonawcą następujących projektów społecznych:

2019

Wsparcie społeczności lokalnej w gminie Zabór, gdzie mieszkam, poprzez liczne konsultacje z lokalnymi liderami w zakresie budowania zespołów.

Psychoterapia drogą zdrowienia” – bezpłatna publikacja psychoedukacyjna na temat budowania zdrowych relacji osobistych i zawodowych (pierwsze wydanie – 1000 egzemplarzy, które trafiły do lokalnych firm i instytucji publicznych). Projekt finansowany był ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju.

Grupa psychoterapeutyczna dla kobiet” – bezpłatne sesje dla mieszkanek Zielonej Góry realizowane od marca do czerwca 2019 roku. Projekt finansowany był ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju.

2018

Psychoterapia drogą zdrowienia” – bezpłatne konsultacje dla dorosłych mieszkańców Zielonej Góry. Projekt finansowany był ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju, którym wówczas zarządzałam.

2017

Świadome przywództwo – zajęcia pokazowe, 5 sesji grupowych dla osób zarządzających organizacjami, realizowanych od 23 marca do 22 czerwca 2017, pro bono.

Mentoring jako oddziaływanie resocjalizacyjne” – zajęcia coachingowo-mentorskie realizowane dla osób osadzonych na oddziale zakładu karnego w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Projekt finansowany był ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju, którym wówczas zarządzałam.

Psychoterapia drogą zdrowienia” – bezpłatne konsultacje dla dorosłych mieszkańców Zielonej Góry. Projekt finansowany był ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju.

2016

Mentoring jako oddziaływanie resocjalizacyjne” – grupa coachingowo-mentorska dla skazanych przebywających na oddziale zakładu karnego w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry, prowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju, którym wówczas zarządzałam.

2012 – 2015

Bezpieczna rodzina w bezpiecznym mieście” – duży projekt, w ramach którego prowadzone były psychoterapie indywidualne, grupowe i rodzinne. W ciągu 4 lat było 5 edycji tego projektu, zaangażowany w jego realizację był cały zespół terapeutów, wzięło w nim udział ponad stu uczestników. Finansowany był ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Fundację Bezpieczne Miasto.

2014

Dom bez przemocy – 3 edycja” – grupa terapeutyczna dla kobiet współuzależnionych oraz grupa terapeutyczna dla samotnych matek. Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Centrum Zdrowia „Sanitas”, którym wówczas zarządzałam.

Zdrowa rodzina – 2 edycja” – grupa rozwojowa dla rodziców zastępczych. Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Centrum Zdrowia „Sanitas”.

Instytut Zdrowia Rodziny” – terapia rodzin. Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Centrum Zdrowia „Sanitas”.

2013

Dom bez przemocy – 2 edycja” – psychoterapia grupowa. Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Centrum Zdrowia „Sanitas”, którym wówczas zarządzałam.

Zdrowa rodzina” – konsultacje psychoterapeutyczne. Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Centrum Zdrowia „Sanitas”.

2012

Dom bez przemocy” – psychoterapia indywidualna i szkolenie doskonalące dla terapeutów. Projekt był dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Centrum Zdrowia „Sanitas”, którym wówczas zarządzałam.

„Żyć w trzeźwej rodzinie” – projekt terapeutyczny skierowany do rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, opierał się na terapii rodzin prowadzonej przez specjalistów w tym zakresie. Projekt finansowany był ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzony przez Fundację Bezpieczne Miasto.

„Radzę sobie” – psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków. Projekt był dofinansowany ze środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzony przez Fundację Bezpieczne Miasto.

2009 – 2017

Stop marginalizacji” – konsultacje dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Zielonej Góry. Projekt realizowany w wielu edycjach, finansowany był ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry i prowadzony przez Fundację Bezpieczne Miasto.

2007 – 2009

Centrum Wsparcia i Psychoedukacji w Zielonej Górze – byłam założycielką i kierownikiem tego punktu, prowadziłam tam konsultacje pedagogiczne, wszystko pro bono.

2001 – 2003

Byłam wolontariuszką w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, w świetlicach środowiskowych dla dzieci oraz wychowawcą na koloniach organizowanych przez Caritas w Zielonej Górze.