O Fundacji

Prowadzę działalność społeczną odkąd rozpoczęłam swoje pierwsze studia w wieku 19 lat. Na początku jako wolontariuszka pod szyldem istniejących organizacji, potem jako członek zarządu jednej z nich, od 2015 roku jako współzałożycielka i osoba zarządzająca stowarzyszeniami.

W 2020 roku założyłam własną, niezależną już zupełnie, organizację non-profit, żeby wziąć pełną odpowiedzialność osobistą i prawną za całą swoją działalność społeczną. Moja Fundacja służy wartościom najbliższym mojemu sercu, czyli:

  • zdrowiu, a w szczególności zdrowiu psychicznemu,
  • rozwojowi osobistemu i rozwojowi przedsiębiorczości,
  • ekologii i ochronie zwierząt,
  • kulturze i sztuce.

Działalność Fundacji to:

  • organizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych połączonych z akcjami charytatywnymi,
  • realizowanie projektów tematycznych w wybranych obszarach z dotacji publicznych,
  • ścisła współpraca z osobami i podmiotami realizującymi podobne wartości.

.

Misją i głównym celem mojej Fundacji

jest wspieranie wzrostu ludzkiej świadomości

poprzez czynienie profesjonalnej psychoterapii ogólnodostępną.

.

Jestem otwarta na kontakt i zbudowanie z Tobą relacji. Kto wie, co zrodzi się z naszego spotkania i rozmowy? Zapraszam: tel. 607 349 941.

Gracjana Pawlak